Partnerji

Faculty of Agriculture in Osijek

Fakulteta za kmetijstvo v Osijeku je s 55-letno tradicijo ena izmed najstarejših članic Josip Juraj Strossmayer Univerze v Osijeku.
Poleg izobraževanja  študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju, se na fakulteti ukvarjajo tudi z znanstvenim raziskovanjem predvsem na področju kmetijstva in biotehnologije.
http://www.pfos.hr/

Slovenščina

EUROPÉER Foundation

EUROPEER fundacija je bila kot javna neprofitna organizacija ustanovljena leta 2009 na Madžarskem. Glavna področja dejavnosti vključujejo izobraževanje in razvoj veščin s posebnim poudarkom na področju zaščite okolja.
www.europeer.eu

Slovenščina

ECOsynergy Ltd.

Glavna aktivnost podjetja ECOsynergy je upravljanje „Blue Economy” inovativnega grozda. Grozd je bil ustanovljen z namenom združitve različnih pristojnosti podjetij v integrirane, predvsem pa energijsko usmerjene storitve. Ta storitev vključuje vsako potencialno polje, od problema definiranega s strani stranke, implementacije, analize odnosa, finančne podpore, do naknadne kontrole kakovosti. Zato vsebuje vse bistvene elemente za zagotovitev celostnega nabora storitev. Druga glavna dejavnost podjetja je razvoj projektov in upravljanje na nacionalni ter mednarodni ravni.
www.ecosynergy.eu
www.kekgazdasagklaszter.hu

Slovenščina

IMRO-DDKK Ltd.

Neprofitna organizacija IMRO-DDKK je bila ustanovljena leta 2009 z namenom zagotoviti učinkovito podporo okolju prijaznih politik in pobud, predvsem na območjih zahodnega in južnega Podonavja in na obmejnih regijah sosednjih držav (Slovenija, Hrvaška in Avstrija), z izvajanjem številnih projektov, ki se osredotočajo na varovanje okolja, spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitih rešitev. IMRO izvaja tudi dejavnosti, ki spodbujajo ekološko zavestno razmišljanje z uporabo izobraževalnih metod za trajnostni življenjski slog.
http://www.imro.hu/en/

Slovenščina

University of Maribor

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Fakulteta za energetiko je ena izmed njenih najmlajših članic, z jasno zastavljeno strategijo doseganja odličnosti, celovitosti, interdisciplinarnosti, simboličnega razmerja med izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo, internacionalizacije in sodelovanja z lokalnim gospodarstvom. Raziskave zasedajo pomembno mesto v dejavnosti fakultete.
www.fe.um.si/en

Slovenščina

International Development Norway

“International Development Norway” (IDN) je odcepljeno podjetje (spin-off) SINTEF fundacije, ki je največji raziskovalni inštitut v Skandinaviji. Na mednarodnih projektih sodelujejo več kot 10 let, s čimer so si pridobili veliko izkušenj in ogromno izvrstnih strokovnjakov. IDN ima pisarne v Trondheimu, Oslu, Varšavi, Beogradu, Skopju in Astani.
http://www.id-norway.com/

Slovenščina

South Transdanubian Regaional Development Agency

Regionalna razvojna agencija južnega Podonavja (STRDA) je bila ustanovljena leta 1998 kot prva regionalno razvojna agencija na Madžarskem. Cilj agencije, ki deluje že več kot 17 let, je postati promotor razvojnih projektov lokalne oblasti – financiranih iz nacionalnih ali internacionalnih virov, ki so dostopni preko evropskih fondov. Poleg svojih projektov agencija sodeluje v drugih operacijah kot strokovnjak, član delovnih skupin ali kot vodstveni organ pri razvoju in implementaciji projektov. V skladu s širokim obsegom aktivnosti je bila agencija od leta 2007 vključena v več kot 20 projektov. Najbolj pomembna tematska področja vključujejo razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP), urbani razvoj ter energetsko in čezmejno sodelovanje na splošno.
http://www.ddrfu.hu/en

Slovenščina

Regaional Development Agency of Slavonia and Baranja

Regionalna razvojna agencija Slavonije in Baranje je neprofitna organizacija ustanovljena s strani lokalnih in regionalnih oblasti z namenom spodbujanja razvoja in nudenja podpore svojim ustanoviteljem na področju možnosti črpanja evropskih sredstev. Vizija agencije je biti povezava med javnim, znanstvenim, privatnim in civilnim sektorjem v izgradnji partnerstva pri prijavah in implementacijah projektov, ki prispevajo k dvigovanju življenjskega standarda na območju Slavonije in Baranje. Agencija je potrjena s strani hrvaškega Ministrstva za regionalni razvoj in sklada Evropske unije kot certificirani koordinator razvoja na območju Slavonije in Baranje.
http://www.slavonija.hr/

Slovenščina

NGO EU Centar

Nevladno organizacijo (NVO) EU Centar so ustanovili strokovnjaki z mednarodnimi izkušnjami na področju izobraževanja. Sodelovali so pri številnih projektih financiranih s strani EU, katerih cilj je spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost. Na tem področju so razvili strokovna znanja in pridobili veliko izkušenj, zato sodijo med vodilne nevladne organizacije v izvajanju energetskih projektov na Hrvaškem, katere financira EU.
http://www.eu-centar.org/

Slovenščina