University of Maribor

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Fakulteta za energetiko je ena izmed njenih najmlajših članic, z jasno zastavljeno strategijo doseganja odličnosti, celovitosti, interdisciplinarnosti, simboličnega razmerja med izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo, internacionalizacije in sodelovanja z lokalnim gospodarstvom. Raziskave zasedajo pomembno mesto v dejavnosti fakultete.
www.fe.um.si/en

Slovenščina