South Transdanubian Regaional Development Agency

Regionalna razvojna agencija južnega Podonavja (STRDA) je bila ustanovljena leta 1998 kot prva regionalno razvojna agencija na Madžarskem. Cilj agencije, ki deluje že več kot 17 let, je postati promotor razvojnih projektov lokalne oblasti – financiranih iz nacionalnih ali internacionalnih virov, ki so dostopni preko evropskih fondov. Poleg svojih projektov agencija sodeluje v drugih operacijah kot strokovnjak, član delovnih skupin ali kot vodstveni organ pri razvoju in implementaciji projektov. V skladu s širokim obsegom aktivnosti je bila agencija od leta 2007 vključena v več kot 20 projektov. Najbolj pomembna tematska področja vključujejo razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP), urbani razvoj ter energetsko in čezmejno sodelovanje na splošno.
http://www.ddrfu.hu/en

Slovenščina