NGO EU Centar

Nevladno organizacijo (NVO) EU Centar so ustanovili strokovnjaki z mednarodnimi izkušnjami na področju izobraževanja. Sodelovali so pri številnih projektih financiranih s strani EU, katerih cilj je spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost. Na tem področju so razvili strokovna znanja in pridobili veliko izkušenj, zato sodijo med vodilne nevladne organizacije v izvajanju energetskih projektov na Hrvaškem, katere financira EU.
http://www.eu-centar.org/

Slovenščina