IMRO-DDKK Ltd.

Neprofitna organizacija IMRO-DDKK je bila ustanovljena leta 2009 z namenom zagotoviti učinkovito podporo okolju prijaznih politik in pobud, predvsem na območjih zahodnega in južnega Podonavja in na obmejnih regijah sosednjih držav (Slovenija, Hrvaška in Avstrija), z izvajanjem številnih projektov, ki se osredotočajo na varovanje okolja, spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitih rešitev. IMRO izvaja tudi dejavnosti, ki spodbujajo ekološko zavestno razmišljanje z uporabo izobraževalnih metod za trajnostni življenjski slog.
http://www.imro.hu/en/

Slovenščina