EUROPÉER Foundation

EUROPEER fundacija je bila kot javna neprofitna organizacija ustanovljena leta 2009 na Madžarskem. Glavna področja dejavnosti vključujejo izobraževanje in razvoj veščin s posebnim poudarkom na področju zaščite okolja.
www.europeer.eu

Slovenščina