Razširjanje možnosti e-izobraževanja med člani ciljnih skupin

Na dogodek za razširjanje prihodnjih tečajev e-izobraževanja bodo povabljeni člani potencialnih ciljnih skupin. Predstavljena bodo dosedanja spoznanja, preteklo delo na projektu, hkrati pa bodo predstavljeni  tečaji e-izobraževanja.

Slovenščina