Ocenjevanje pristojnosti ciljnih skupin

Razvilo se je internetno samoocenjevalno orodje, ki so ga testirali na desetih članih vsake ciljne skupine. Razultati ocenjevanja bodo analizirani in povzeti v obliki metodologije (katere pristojnosti naj bi se razvile v določenih izobraževalnih modulih), namenjeni pa bodo razvoju materiala za usposabljanje.

Slovenščina