Mednarodni priročnik dobrih praks na področju obnovljivih virov energij

Cilj smernic je povzeti in raziskati pobude najboljših praks na področju obnovljivih virov energij v regijah projektnih partnerjev. Z anketo se bodo opredelile močne in šibke točke nacionalnih dobrih praks ter povzele dodatne zahteve učnega gradiva razvitega s strani projekta. Smernice bodo prikazale povzetek rezultatov in ugotovitev nacionalnih vprašalnikov. Smernice sestavlja šest poglavij:

Poglavje I: Čezmejne dobre prakse na področju biomase.

Poglavje II: Čezmejne dobre prakse na področju drugih pobud obnovljivih tehnologij.

Poglavje III: Čezmejne dobre prakse pri pobudah energetske obnove s ciljem energetske učinkovitosti.

Poglavje IV: Čezmejne dobre prakse pri pobudah trajnostne gradnje s ciljem energetske učinkovitosti.

Poglavje V: Pridobljena spoznanja – pot do uspeha.

Poglavje VI: Pristojnosti, potrebne za izvedbo uspešnega energetskega projekta.

Slovenščina