E-izobraževalni modul za obnovljive vire energije

E-izobraževalni modul se osredotoča na tehnološke spretnosti, potrebne za analizo različnih tehnologij obnovljivih virov energije. Vključeval bo predstavitev proizvodnje potencialnih alternativnih virov energije (solarna, vetrna, geotermalna, vodna, toplotne črpalke itd.) in težav, povezanih z njihovo distribucijo (npr. rešitve pametnih omrežij). Poudarek bo na pristojnostih za ocenitev različnih tehnoloških rešitev na podlagi njihovih prednosti in slabosti v povezavi s potrebami ter možnostmi lokalnih skupnosti.

Slovenščina