E-izobraževalni modul za energetsko učinkovitost

E-izobraževalni modul osredotoča na tehnološke spretnosti, potrebne za analizo različnih energetsko učinkovitostnih tehnologij. Vključeval bo predstavitev možnih alternativ pri energetski obnovi obstoječih objektov (izolacija, obnova ogrevalnega/hladilnega sistema, pametne energetske rešitve itd.) in možnosti trajnostne gradnje novih objektov (pasivna gradnja, možnosti lokalne proizvodnje energije itd.). Poudarek bo na pristojnostih za ocenitev različnih tehnoloških rešitev na podlagi njihovih prednosti in slabosti v povezavi s potrebami ter možnostmi lokalnih skupnosti.

Slovenščina