E-izobraževalni modul za biomaso

Razvoj e-izobraževalnega gradiva na prodročju biomase temelji na ugotovljenih vrzelih v pristojnostih izobraževalnih skupin. Izobraževalno gradivo bo vključevalo: težave pri proizvodnji energetskih rastlin (kaj proizvajati, kje proizvajati), vprašanja rabe zemljišč pri proizvodnji biomase, biološke odpadke kot nadomestno možnost proizvodnje energije, kadrovsko organizacijo proizvodnje biomase, biomaso v energetiki, možnosti analize prednosti in pomankljivosti glede na lokalno kmetijstvo in ’’človeški’’ faktor.

Slovenščina