Aktivnosti

Mednarodni priročnik dobrih praks na področju obnovljivih virov energij

Cilj smernic je povzeti in raziskati pobude najboljših praks na področju obnovljivih virov energij v regijah projektnih partnerjev. Z anketo se bodo opredelile močne in šibke točke nacionalnih dobrih praks ter povzele dodatne zahteve učnega gradiva razvitega s strani projekta. Smernice bodo prikazale povzetek rezultatov in ugotovitev nacionalnih vprašalnikov. Smernice sestavlja šest poglavij:

Poglavje I: Čezmejne dobre prakse na področju biomase.

Poglavje II: Čezmejne dobre prakse na področju drugih pobud obnovljivih tehnologij.

Poglavje III: Čezmejne dobre prakse pri pobudah energetske obnove s ciljem energetske učinkovitosti.

Poglavje IV: Čezmejne dobre prakse pri pobudah trajnostne gradnje s ciljem energetske učinkovitosti.

Poglavje V: Pridobljena spoznanja – pot do uspeha.

Poglavje VI: Pristojnosti, potrebne za izvedbo uspešnega energetskega projekta.

Slovenščina

Ocenjevanje pristojnosti ciljnih skupin

Razvilo se je internetno samoocenjevalno orodje, ki so ga testirali na desetih članih vsake ciljne skupine. Razultati ocenjevanja bodo analizirani in povzeti v obliki metodologije (katere pristojnosti naj bi se razvile v določenih izobraževalnih modulih), namenjeni pa bodo razvoju materiala za usposabljanje.

Slovenščina

E-izobraževalni modul za biomaso

Razvoj e-izobraževalnega gradiva na prodročju biomase temelji na ugotovljenih vrzelih v pristojnostih izobraževalnih skupin. Izobraževalno gradivo bo vključevalo: težave pri proizvodnji energetskih rastlin (kaj proizvajati, kje proizvajati), vprašanja rabe zemljišč pri proizvodnji biomase, biološke odpadke kot nadomestno možnost proizvodnje energije, kadrovsko organizacijo proizvodnje biomase, biomaso v energetiki, možnosti analize prednosti in pomankljivosti glede na lokalno kmetijstvo in ’’človeški’’ faktor.

Slovenščina

E-izobraževalni modul za obnovljive vire energije

E-izobraževalni modul se osredotoča na tehnološke spretnosti, potrebne za analizo različnih tehnologij obnovljivih virov energije. Vključeval bo predstavitev proizvodnje potencialnih alternativnih virov energije (solarna, vetrna, geotermalna, vodna, toplotne črpalke itd.) in težav, povezanih z njihovo distribucijo (npr. rešitve pametnih omrežij). Poudarek bo na pristojnostih za ocenitev različnih tehnoloških rešitev na podlagi njihovih prednosti in slabosti v povezavi s potrebami ter možnostmi lokalnih skupnosti.

Slovenščina

E-izobraževalni modul za energetsko učinkovitost

E-izobraževalni modul osredotoča na tehnološke spretnosti, potrebne za analizo različnih energetsko učinkovitostnih tehnologij. Vključeval bo predstavitev možnih alternativ pri energetski obnovi obstoječih objektov (izolacija, obnova ogrevalnega/hladilnega sistema, pametne energetske rešitve itd.) in možnosti trajnostne gradnje novih objektov (pasivna gradnja, možnosti lokalne proizvodnje energije itd.). Poudarek bo na pristojnostih za ocenitev različnih tehnoloških rešitev na podlagi njihovih prednosti in slabosti v povezavi s potrebami ter možnostmi lokalnih skupnosti.

Slovenščina

E-izobraževalni modul za projektni managemet

Pri izbiri najboljše opcije za prihranek denarja moramo upoštevati tudi najboljše iniciative in težave, povezane z implementacijo obnovljivih virov energij: pravilno vodenje samega projekta (načrtovalni ukrepi, pametne rešitve itd.), zagotovljeno financiranje za investicijo in delovanje projekta (zbiranje sredstev v rezervnem skladu, stroškovne in poslovne analize), zagotovitev javnega odobravanja (odnosi z javnostjo, vprašanja razširjanja) in ustrezen mehanizem za nadzor kakovosti (indikatorji, monitoring, ocena tveganja in intervencijski načrt).
Gradivo je pripravljeno na način, da razvijete vse naštete sposobnosti, ki temeljijo na pristojnosti ciljnih skupin.

Slovenščina

Razširjanje možnosti e-izobraževanja med člani ciljnih skupin

Na dogodek za razširjanje prihodnjih tečajev e-izobraževanja bodo povabljeni člani potencialnih ciljnih skupin. Predstavljena bodo dosedanja spoznanja, preteklo delo na projektu, hkrati pa bodo predstavljeni  tečaji e-izobraževanja.

Slovenščina

Zaključna konferenca - Osijek

Na zaključni konferenci se bodo predstavila pridobljena spoznanja tekom celotnega izvajanja projekta.

Slovenščina

Delavnice

Tekom izvajanja projekta je organiziranih šest delavnic, od tega so tri delavnice na temo primerov dobrih praks in tri delavnice na temo razvijanja izobraževalnega gradiva.

Slovenščina