Tevékenységek

Nemzetközi jó gyakorlatok kézikönyv

Az útmutató célja, hogy feltárja és összefoglalja a régió meglévő megújuló energiás jó gyakorlatait. A tanulmány keretében lefolytatott vizsgálat azonosítja az erős, illetve gyenge pontjait az egyes nemzetközi gyakorlatoknak, és összefoglalja azokat a pótlólagos ismereteket, amelyekre a projekt keretében kifejlesztendő tananyagnak fókuszálni kell. Az útmutató tartalmaz egy összefoglalót a nemzeti vizsgálatok eredményeiről, négy fejezetből áll:

I. Fejezet: Határ menti tapasztalatok a biomassza energetikai hasznosításában

II. Fejezet: Határ menti legjobb gyakorlatok a megújuló energetikában

III. Fejezet: Határ menti legjobb gyakorlatok az energia hatékony épület felújításban

IV. Fejezet: Határ menti legjobb gyakorlatok az energia hatékony építészetben

V. Fejezet: Levont tapasztalatok – a sikeres megvalósítás útja

magyar

A célcsoportok meglévő kompetenciáinak felmérése

Egy Internet alapú kompetencia önértékelő kérdőívet fejlesztünk ki, és tesztelünk valamennyi célcsoport 10 tagján. Az önértékelés eredményét elemezzük és egy módszertan formájában összefoglaljuk (vagyis milyen oktatási anyagokkal, milyen kompetenciákat kell fejlesztenünk) a kompetencia alapú tananyagok kifejlesztése érdekében.

magyar

Biomassza energetikai hasznosítása e-tananyag

A biomassza energetikai hasznosításával kapcsolatos e-tananyag kifejlesztése, a célcsoportoknál azonosított kompetencia szükségleteken alapul. A tananyag az alábbi témákat foglalja magában: energia növények termesztésnek kérdésköre (mit, hol termeljünk), biomassza termelés földhasználati kérdései, bio-hulladékok energetikai hasznosításának lehetőségei mint kiegészítő opció, biomassza termelés foglalkozatási kérdései, biomasszából energiát előállító technológiák előnyei, hátrányai figyelembe véve a hely mezőgazdasági és társadalmi előfeltételeket.

magyar

Megújuló energia e-tananyag

Az e-tananyag azokra a technológiai ismeretekre fókuszál, amelyek szükségesek a különböző megújuló energetikai megoldások értékeléséhez. Ez magában foglalja a rendelkezésre álló megújuló energia lehetőségek bemutatását (nap, szél, geotermia, víz, hőszivattyú stb.) és a szállíthatósági, elosztási kérdéseket (pl.: intelligens hálózati (smart gird) megoldások). Kiemelten foglalkozunk azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek a különböző technológiai megoldások értékeléséhez, figyelembe véve a helyi közösség szükségleteit és lehetőségeit.

magyar

Energia hatékonyság e-tananyag

Az e-tananyag azokra a technológiai ismeretekre fókuszál, amelyek szükségesek a különböző energia hatékonysági lehetőségek értékeléséhez. Ez magában foglalja a lehetséges épület felújítási alternatívák bemutatását (szigetelés, fűtési/hűtési rendszerek felújítása, intelligens energetikai megoldások stb.), illetve az új épületek fenntartható építészeti megoldásait (passzívház technológia, helyben előállított energetikai lehetőségek stb.). Kiemelten foglalkozunk azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek a különböző technológiai megoldások értékeléséhez, figyelembe véve a helyi közösség szükségleteit és lehetőségeit.

magyar

Projektmenedzsment e-tananyag

A legköltséghatékonyabb alternatíva kiválasztása mellett, egy sikeres megújuló energiás fejlesztés esetében a megvalósítási és működtetési kérdésekre is nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a fejlesztést megfelelően menedzselik (akciótervezés, fejlesztési célok pontos meghatározása stb.), biztosítják a finanszírozást mind a megvalósítási, mind a működtetési fázisban (pénzügyi lehetőségek, költség-haszon elemzés), megteremtik a beruházás lakossági elfogadtatását (PR, tájékoztatási feladatok), és megfelelő, minőség ellenőrző mechanizmusokat alkalmaznak (indikátorok, monitoring, kockázat elemzés és beavatkozási terv). Az e-tananyag ezen témákban kívánja a célcsoportok meglévő kompetenciáit fejleszteni.

magyar

Nemzetközi találkozók

A projekt megvalósítása alatt hat nemzetközi találkozót szervezünk (hármat a jó gyakorlatok felmérése, illetve hármat az e-tananyagok véglegesítése témájában).

magyar