Tevékenységek - Célok

A TREND projekt egy regionális kezdeményezés, amelynek célja, hogy támogassa a megújuló energia megoldások elterjedését a Dráva Folyó horvát-magy-szolván határ térségében: kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok és egyetemisták képzésével.

A projekt célja:
helyi célcsoport képzése, hogy képes legyen megszervezni egy alulról építkező megújuló energiás kezdeményezést a közösségében, hogy megtalálja a közössége számára a technológiailag, mezőgazdaságilag, gazdaságilag, szociálisan és környezetvédelmi szempontból legkedvezőbb megoldásokat.

Ennek elérése érdekében a projekt:

FELTÉRKÉPEZI a regionális jó gyakorlatokat és feltárja egy sikeres, megújuló energiás kezdeményezés megvalósításához szükséges kompetenciákat.

KIFEJLESZT négy elektronikus tananyag modult (biomasszából származó energia, megújuló energia technológia, energia hatékonyság, projektmenedzsment)

LÉTREHOZ egy nemzetközi elektronikus képzési rendszert és mindhárom országban képzéseket szervez a célcsoport számára, hogy megszerezzék azokat a személyes kompetenciákat, amelyek a sikeres kezdeményezések megvalósításához szükségesek.