Partneri

Faculty of Agriculture in Osijek

Poljoprivredni fakultet djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedna je od njegovih najstarijih članica, sa 55 godina dugom tradicijom.

Osim izvedbe nastave na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom, stručnom te na poslijediplomskom studiju, osnovnu djelatnost Fakulteta predstavlja i znanstvenoistraživački rad, prvenstveno u biotehničkom znanstvenom području, znanstvenom polju agronomije.

http://www.pfos.hr/

Hrvatski

EUROPÉER Foundation

Zaklada EUROPEER je javna organizacija smještena u Mađarskoj i osnovana 2009.gofine. Glavna područja djelovanja zaklade su obrazovanje i razvoj vještina s posebnim naglaskom na pitanja vezana uz zaštitu okoliša.
www.europeer.eu

Hrvatski

ECOsynergy Ltd.

Glavna aktivnost ECOsynergy d.o.o. je upravljanje „Blue Economy” inovacijskim klasterima. Klaster je osnovan kako bi kombinirao različite kompetencije poduzeća u jedinstvene, prije svega energetski orijentirane usluge. Ova isuluga integrira svako potencijalno područje koje se odnose na probleme sa kupcima, analize stavova, provedbu, financijsku podršku pa sve do kontrole kvalitete. Zato sadrži sve bitne elemente kako bi bio u mogućnosti pružiti cijeli niz usluga. Slijedeća glavna aktivnost ECOsynergy d.o.o. je razvoj projekata i upravljanje projektima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
www.ecosynergy.eu
http://www.kekgazdasagklaszter.hu/en_GB/

Hrvatski

IMRO-DDKK Ltd.

IMRO-DDKK neprofitno društvo s organičenom odgovornošću (IMRO) osnovan je 2009.godine sa ciljem pružanja učinkovite podrške politikama zaštite okoliša i inicijativama uglavnom na geografskom području zapadnog i južnog Podunavnja i pograničnih regija susjednih zemalja (Hrvatska, Slovenija i Austrija) kroz provođenje mnogo projekata koji su fokusirani na zaštitu okolišta, promociju obnovljivih izvora energije i energetski učinkovitih rješenja. IMRO provodi aktivnosti koje se povezane sa podizanjem ekološke svijesti kroz primjenu održivih metoda edukacije.

http://www.imro.hu/en/

Hrvatski

University of Maribor

Sveučilište u Mariboru je drugo po veličini i drugo najstarije Sveučilište u Sloveniji. Fakultet energetske tehnologije je jedan od najmlađih članova Sveučilišta u Mariboru. Fakultet teži izvrsnosti, sveobuhvatnosti, interdisciplinarnosti, simbiozi između obrazovanja i znanstvenog istraživanja, internacionalizaciji i suradnji sa lokalnim gospodarstvom. Istraživanje predstavlja ključno mjesto u aktivnostima Fakulteta.
www.fe.um.si/en

Hrvatski

International Development Norway

„International Development Norway“ (IDN) je spin-off  od SINTEF zaklade, i najveći istraživački institut u Skandinaviji. Na međunarodnim projektima rade više od 10 godina. IDN je stekao veliko iskustvo i veliku bazu izvrsnih stručnjaka. IDN ima urede u Trondheimu, Oslu, Varšavi, Beogradu, Skopju i Astani.
http://www.id-norway.com/

Hrvatski

South Transdanubian Regaional Development Agency

Razvojna agencija južnog Podunavnja (STRDA) osnovana je 1998.godine kao prva regionalna razvojna agencija na području Mađarske. Cilj agencije koja djeluje više od 17 godina je postati promotor i inicijator razvojnih projekata lokalne vlasti – financiranih iz nacionalnih ili međunarodnih izvora koji su dostupni kroz EU fondove. Agencija, pored svojih projekata, aktivno sudjeluje u projektima i operacijama drugih institucija kao stručnjak, u radnim skupinama kao član ili upravljačko tijelo koje je uključeno u razvoj projekata i njihovu provedbu. U skladu sa širokim opsegom aktivnosti agencija je bila uključena u više od 20 projekata od 2007.godine. Najvažnija tematska područja obuhvaćaju razvoj malih i srednjih poduzeća, infrastrukturu, urbani razvoj, energetiku i generalno mogućnosti prekogranične suradnje.

http://www.ddrfu.hu/en

Hrvatski

Regaional Development Agency of Slavonia and Baranja

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje je neprofitno društvo s ograničenom odgovornošću osnovano od strane Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije sa ciljem unapređenja razvoja i pružanja tehničke podrške svojim osnivačima u području financiranja iz EU fondova. Vizija agencije je biti poveznica između javnog, znanstvenog i društvenog sektora u izgradnji partnerstava u prijavi i implementaciji projekata koji doprinose podizanju životnog standarda na području Osječko-baranjske županije. Agencija je certificirani regionalni koordinator za Osječku-baranjsku županiju od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

http://www.slavonija.hr/

Hrvatski

NGO EU Centar

Udruga EU centar je osnovana od strane stručnjaka s međunarodnim obrazovnim iskustvom. Udruga EU centar je sudjelovala u nizu projekata koje financira EU s ciljem promicanja razvoja obnovljivih izvora energije i provedbe mjera energetske učinkovitosti. Razvili smo stručnost u tom području te smo sada među vodećim udrugama u Republici Hrvatskoj u provedbi energetskih projekata koje financira EU.
http://www.eu-centar.org/

Hrvatski