Procijeniti vrhunske kompetencije ciljanih skupina

Razvijen je online alat za (samo)procjenu vještina i testiran je na 10 članova svake ciljane skupine. Rezultati upitnika/alata za (samo)procjenu vještina biti će analizirani i sumirani u formu metodologije (koje kompetencije trebaju biti razvijene u sklopu kojeg modula/online tečaja) za razvoj materijala za edukacije.

Hrvatski