Diseminacija online tečaja među ciljnim skupinama – Osijek, Pečuh, Maribor

Kao diseminacijski događaj o budućim online tečajevima, članovi mogućih ciljnih skupina će biti pozvani na multiplikacijski događaj gdje će biti prikazani dosadašnji rezultati rada konzorcija koji radi na projektu te prezentirani nacionalnim sudoinicima zajedno sa uvođenjem u rad online tečajeva.

Hrvatski