Aktivnosti

Međunarodni priručnik dobrih praksi vezanih uz područje obnovljivih izvora energije

Smjernice priručnika poslužiti će u svrhu istraživanja i sažeti sve najmodernije, vrhunske prakse inicijativa u području obnovljivih izvora energije regija članica. Istraživanjem će se identificirati jake/slabe točke nacionalnih primjera dobrih praksi, te će se sumirati dodatni zahtjevi materijala za educiranje koji će se razviti kroz projekt. Smjernice će imati sažetak rezultata i rezultate nacionalno provedenih upitnika. Priručnik će se sastojati od VI. poglavlja.

Poglavlje I.: Prekogranični primjer dobrih praksi u području korištenja biomase za proizvodnju energije;

Poglavlje II.: Prekogranični primjer dobrih praksi u ostalim inicijativama i područjima vezanim uz tehnologiju obnovljivih izvora energije;

Poglavlje III.: Prekogranični primjeri dobrih praksi na području obnove s ciljem dostizanja energetske učinkovitosti;

Poglavlje IV.: Prekogranični primjeri dobrih praksi u području održive gradnje s ciljem dostizanja energetske učinkovitosti;

Poglavlje V.: Naučene lekcije – put prema uspjehu;

Poglavlje VI.: Kompetencije koje su potrebne za provedbu uspješnih energetskih projekata.

Hrvatski

Procijeniti vrhunske kompetencije ciljanih skupina

Razvijen je online alat za (samo)procjenu vještina i testiran je na 10 članova svake ciljane skupine. Rezultati upitnika/alata za (samo)procjenu vještina biti će analizirani i sumirani u formu metodologije (koje kompetencije trebaju biti razvijene u sklopu kojeg modula/online tečaja) za razvoj materijala za edukacije.

Hrvatski

Korištenje biomase za proizvodnju energije – online tečaj

Razvoj online tečaja o korištenju biomase za proizvodnju energije na temelju utvrđenih nedostataka u znanju za grupe koje je potrebno trenirati. Materijal online tečaja uključivati će: problemi proizvodnje energije iz usjeva (što će se proizvoditi, gdje proizvoditi), pitanje korištenja zemljišta za proizvodnju biomase, korištenje bio-otpada za proizvodnju energije kao mogućnost zamjenskog goriva, ljudski resursi koji sudjeluju u proizvodnji biomase, tehnologija dobivanja energije iz biomase, analiza prednosti, nedostataka obzirom na lokalne poljoprivrednike i mogućnosti zajednice.

Hrvatski

Tehnologija obnovljivih izvora energije – online tečaj

Online tečaj koji će najveći fokus staviti na tehničke/tehnološke vještine koje su potrebne za analizu različitih opcija tehnologija obnovljivih izvora energije. Ovo uključuje prezentaciju mogućih alternativa proizvodnje obnovljivih izvora energije (solarna, vjetar, geotermalna, hidro energija, toplinske pumpe, itd.), i problema vezanih uz distribuciju (npr.: rješenja pametnih mreža). Fokus će biti na kompetencijama koje su potrebne za evaluaciju različitih tehnoloških rješenja baziranih na prednostima ili nedostacima sa osvrtom na potrebe i mogućnosti lokalne zajednice.

Hrvatski

Energetska učinkovitost – online tečaj

Online tečaj će fokus staviti na tehnološke/tehničke vještine koje su potrebne za analizu različitih tehnoloških rješenja koja se primjenjuju u području energetske učinkovitosti. Ovo uključuje prezentaciju mogućih alternativa obnove postojećih zgrada (izolacija, obnova sustava za grijanje/hlađenje, pametna energetska rješenja, itd.), i mogućnosti održive gradnje novih kuća (tehnologije pasivne kuće, lokalna rješenja za proizvodnju energije, itd.). Fokus će biti na kompetencijama koje su potrebne za evaluaciju različitih tehnoloških rješenja obzirom na njihove prednosti ili nedostatke sa osvrtom na potrebe i mogućnosti lokalne zajednice.

Hrvatski

Projekt menadžment – online tečaj

Pored odabira najbolje opcije za novac, u uspješnim inicijativama koje su povezane sa obnovljivim izvorima energije, provedbenih i operativnih pitanja koja se javljaju trebala bi biti na samome vrhu programa. Ovo uključuje pravilno upravljanje projektom (planiranje aktivnosti, SMART ciljevi, itd.), osiguranje financiranje za fazu investiranja i operativnu fazu (mogućnosti prikupljanja sredstava, cost-benefit analize i poslovne analize), osiguranje javne podrške (odnosi s javnošću, pitanja diseminacije/širenja), osiguran je prihvatljivi mehanizam kontrole kvalitete (indikatori, nadgledanje, procjena rizika i plan intervencija). Online tečaj je pripremljen kako bi razvio vještine bazirane na vrhunskim kompetencijama pojedine ciljne skupine.

Hrvatski

Diseminacija online tečaja među ciljnim skupinama – Osijek, Pečuh, Maribor

Kao diseminacijski događaj o budućim online tečajevima, članovi mogućih ciljnih skupina će biti pozvani na multiplikacijski događaj gdje će biti prikazani dosadašnji rezultati rada konzorcija koji radi na projektu te prezentirani nacionalnim sudoinicima zajedno sa uvođenjem u rad online tečajeva.

Hrvatski

Radionice

6 radionica će biti organizirano tijekom trajanja provedbe projekta (3 dobre prakse + 3 finalizacije materijala za edukaciju)

Hrvatski