Aktivnosti - Ciljevi

TREND projekt predstavlja regionalnu inicijativu za poticanje razvoja korištenja obnovljivih izvora energije na prekograničnom području Hrvatska – Mađarska – Slovenija kroz obučavanje lokalnih malih i srednjih poduzeća, udruga, donositelja odluka na razini općina i studenata.

Kroz projekt se namjerava:
Sa pristupom odozdo prema gore obučiti niz lokalnih dionika o tome kako organizirati njihovu zajednicu za pokretanje inicijativa u području korištenja obnovljivih izvora energije; Osposobiti niz lokalnih dionika za odabir tehnološki, poljoprivredno, ekonomski, socijalno i ekološki najpovoljnije opcije za njihovu zajednicu.

Da bi se postigao cilj projekta, kroz projekt će se:

MAPIRATI najbolje prake u regiji i istražiti kompetencije koje su potrebne za uspješan razvoj inicijativa za korištenje obnovljivih izvora energije

RAZVITI četiri online modula za obuku (korištenje biomase za proizvodnju energije, tehnologija obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost, projekt menadžment)

USPOSTAVITI međunarodni sustav za upravljanje obukom ciljanih skupina u 3 zemlje kako bi polaznici dobili komptenecije za uspješnu provedbu energetskih inicijativa